Det blir mer och mer populärt med att bygga stugor och småhus på tomten som ofta används som fritidshus, gästhus eller förvaringshus. Dessa småhus ger dig snabbt ett par extra kvadratmeter att utnyttja och kan ge dig friheten till en avkopplingsfri zon eller bara en plats till förvaring. Att bygga en friggebod på tomten är heller inte så komplicerat som många kan tro. Exempelvis behöver du inte ansöka om bygglov för boden om allt går till på rätt sätt. Nedan listas ett par regler och punkter som boverket har tagit fram så att du snabbt och enkelt kan komma igång med bodbyggandet.

Ska du uppföra en friggebod på tomten kan det vara bra att tänka på följande:

En friggebod får endast upprättas på tomten som ett komplement till ett vanligt bostadshus, - alltså en friggebod får inte stå ensam på en tomt utan det ska finnas ett vanligt bostadshus på samma tomt.

Friggeboden får ha en max storlek på 15 m2

Friggeboden får inte vara högre en än 3.0 m, räknat från markens medelnivå bredvid byggnaden till nocken.

Friggeboden ska placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Vad exakt ”omedelbar närhet” innebär framgår inte exakt i lagen men en bedömning får göras i varje enskilt fall. Friggeboden ska även stå fristående på tomen och får ej byggas ihop med bostadshuset.

Om friggeboden ska uppföras närmare 4,5 m från en grannes tomtgräns krävs ett medgivande från berörda grannar. I annat fall måste bygglov sökas.

Om friggeboden ska byggas 4,5 m från allmän plats som exempelvis en gata eller väg så kan ej den som äger den allmänna platsen ge sitt godkännande som en granne kan, utan då ska bygglov sökas. 

Bildkälla: http://www.jabo.se/se/sortiment/friggebodar-stugor/