Uppgifter i produktinformationsbladet enligt 65/2014
Leverantörens namn Franke
Modellbeteckning 110.0365.588
Årlig energiförbrukning 62,8 kWh/a
Energieffektivitetsklass B
Flödesdynamisk effektivitet 27,05
Flödesdynamisk effektivitetsklass B
Belysningseffektivitet 28,6 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass A
Fettfiltreringseffektivitet 70,0 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass D
Luftflöde vid minimihastighet 160 m3/h
Luftflöde vid maxmihastighet 420 m3/h
Luftflöde vid intensiv hastighet 670 m3/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet 38 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet 57 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv hastighet 69 dBA
Effektförbrukning i frånläge 0,85 Watt
Effektförbrukning i standby-läge N/A Watt
Tilläggsuppgifter enligt 66/2014
Tidsökningsfaktor 1,0
Energieffektivitetsindex 60,5
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt 348,0 m3/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt 431,0 Pa
Maximalt luftflöde 670,0 m3/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt 154,0 W
Märkeffekt för belysningssystemet 7,0 W
Genomsnittlig belysning över kokytan 200 lux
Ljudeffektnivå vid maximiinställning 57 dBA
RÅD FÖR ENERGIBESPARING 1) Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen för att kontrollera fuktigheten och avlägsna matos. 2) Använd den intensiva hastigheten endast när det är absolut nödvändigt. 3) Öka köksfläktens hastighet endast när större mängder ånga kräver detta. 4) Se till att köksfläktens filter är rent/rena för att optimera fett- och luktfiltrens effektivitet.
Referensstandarder
- EN/IEC 61591
- EN/IEC 60704-2-13
- EN 50564