Varumärke FOCUS
Modellbeteckning PW-13 MODUL
Vattenuppvärmnings belastningsprofil XL
Rumsuppvärmnings energieffektivitetsklass D
Vattenuppvärmnings energieffektivitetsklass D
Nominella avgivna värmeeffekten 13 kW
Årlig rumsuppvärmnings energiförbrukning 29245 kWh
Årlig vattenuppvärmnings energiförbrukning 4480 kWh
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning 36%
Energieffektivitet vid vattenuppvärmning 37%
Ljudeffektnivå 30 dB
Försiktighetsåtgärder
Elinstallation av produkten får endast utföras av behörig elmontör. Rörinstallationen ska göras enligt gällande normer.
Läs alltid manualen först!