Uppgifter i produktinformationsbladet enligt 65/2014
Leverantörens namn Franke
Modellbeteckning 110.0036.749
Årlig energiförbrukning 43,7 kWh/a
Energieffektivitetsklass C
Flödesdynamisk effektivitet 7,4
Flödesdynamisk effektivitetsklass F
Belysningseffektivitet 30,8 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass A
Fettfiltreringseffektivitet 78,0 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass C
Luftflöde vid minimihastighet m3/h
Luftflöde vid maxmihastighet m3/h
Luftflöde vid intensiv hastighet N/A m3/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv hastighet N/A dBA
Effektförbrukning i frånläge 0,0 Watt
Effektförbrukning i standby-läge N/A Watt
Tilläggsuppgifter enligt 66/2014
Tidsökningsfaktor 1,6
Energieffektivitetsindex 83,3
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt 128,0 m3/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt 120,0 Pa
Maximalt luftflöde m3/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt 58,0 W
Märkeffekt för belysningssystemet 9,5 W
Genomsnittlig belysning över kokytan 293 lux
Ljudeffektnivå vid maximiinställning 64 dBA
RÅD FÖR ENERGIBESPARING 1) Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen för att kontrollera fuktigheten och avlägsna matos. 2) Använd den intensiva hastigheten endast när det är absolut nödvändigt. 3) Öka köksfläktens hastighet endast när större mängder ånga kräver detta. 4) Se till att köksfläktens filter är rent/rena för att optimera fett- och luktfiltrens effektivitet.
Referensstandarder
- EN/IEC 61591
- EN/IEC 60704-2-13
- EN 50564