Leverantörens namn Franke
Modellbeteckning 110.0311.260
Årlig energiförbrukning 82,1 kWh/a
Energieffektivitetsklass C
Flödesdynamisk effektivitet 16,5
Flödesdynamisk effektivitetsklass D
Belysningseffektivitet 113,0 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass A
Fettfiltreringseffektivitet 91,0 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass B
Luftflöde vid minimihastighet 130m3/h
Luftflöde vid maxmihastighet 400m3/h
Luftflöde vid intensiv hastighet 607 m3/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet 36 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet 62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv hastighet 72 dBA
Effektförbrukning i frånläge 0,48 Watt
Effektförbrukning i standby-läge N/A Watt
Tilläggsuppgifter enligt 66/2014
Tidsökningsfaktor 1,4
Energieffektivitetsindex 82,2
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt 366,0 m3/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt 240,0 Pa
Maximalt luftflöde 607,0 m3/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt 148,0 W
Märkeffekt för belysningssystemet 5,6 W
Genomsnittlig belysning över kokytan 631 lux
Ljudeffektnivå vid maximiinställning 62 dBA
RÅD FÖR ENERGIBESPARING 1) Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen för att kontrollera fuktigheten och avlägsna matos. 2) Använd den intensiva hastigheten endast när det är absolut nödvändigt. 3) Öka köksfläktens hastighet endast när större mängder ånga kräver detta. 4) Se till att köksfläktens filter är rent/rena för att optimera fett- och luktfiltrens effektivitet.
Referensstandarder
- EN/IEC 61591
- EN/IEC 60704-2-13
- EN 50564