Leverantörens namn Franke
Modellbeteckning 110.0038.510
Årlig energiförbrukning 42,8 kWh/a
Energieffektivitetsklass C
Flödesdynamisk effektivitet 12,2
Flödesdynamisk effektivitetsklass E
Belysningseffektivitet 30,8 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass A
Fettfiltreringseffektivitet 93,7 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass B
Luftflöde vid minimihastighet 179 m3/h
Luftflöde vid maxmihastighet 319 m3/h
Luftflöde vid intensiv hastighet N/A m3/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet 52 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet 64 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv hastighet N/A dBA
Effektförbrukning i frånläge 0,0 Watt
Effektförbrukning i standby-läge N/A Watt
Tilläggsuppgifter enligt 66/2014
Tidsökningsfaktor 1,6
Energieffektivitetsindex 77,6
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt 198,0 m3/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt 140,0 Pa
Maximalt luftflöde 319,0 m3/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt 63,0 W
Märkeffekt för belysningssystemet 9,5 W
Genomsnittlig belysning över kokytan 293 lux
Ljudeffektnivå vid maximiinställning 64 dBA
RÅD FÖR ENERGIBESPARING 1) Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen för att kontrollera fuktigheten och avlägsna matos. 2) Använd den intensiva hastigheten endast när det är absolut nödvändigt. 3) Öka köksfläktens hastighet endast när större mängder ånga kräver detta. 4) Se till att köksfläktens filter är rent/rena för att optimera fett- och luktfiltrens effektivitet.
Referensstandarder
- EN/IEC 61591
- EN/IEC 60704-2-13
- EN 50564