Varumärke Bosch
Modellbeteckning WLG24260BY
Nominell kapacitet bomullstvätt 5 kg
Energiklass A+++
Energiförbrukning 131 kWh/annum, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60
°C och 40 °C vid fylld och delvis fylld maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska
energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60° C vid fylld maskin 0,61 kWh
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60° C vid delvis fylld maskin 0,60 kWh
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid delvis fylld maskin 0,46 kWh
Viktad effektförbrukning vid frånläge och viloläge 0,13 W / 1,60 W
Vattenförbrukning 8800 l/annum, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och
40 °C vid fylld och delvis fylld maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur
maskinen används.
Centrifugeringseffektivitetsklass C en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)
Högsta centrifugeringshastighet som nås vid standardprogram bomull 60 °C full maskin 1190 rpm
Restfuktighet 60 %
Standardprogrammet ‘Bomull 40°C+EcoPerfect’ och ’ Bomull 60°C+EcoPerfect’ är de
standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till. Dessa
program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och är de effektivaste programmen
när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.
Programtiden för ”standardprogram bomull 60 °C full maskin” 235 min
Programtiden för ”standardprogram bomull 60 °C vid delvis fylld maskin” 235 min
Programtiden för ”standardprogram bomull 40 °C vid delvis fylld maskin” 150 min
Vilolägets varaktighet -
Utsläpp av luftburet akustiskt buller Tvätt
Fristående