Varumärke Design By Grönlund
Modellbeteckning 9786/8.1
I denna ljusarmatur kan lampor av följande energiklasser användas A++-E
Denna ljusarmatur säljs med en lampa i energiklass C