Uppgifter i produktinformationsbladet Enligt 65/2014
Leverantörens namn Franke
Modellbeteckning 110.0350.685
Årlig energiförbrukning 82,9 kWh/a
Energieffektivitetsklass C
Flödesdynamisk effektivitet 18,3
Flödesdynamisk effektivitetsklass C
Belysningseffektivitet 114,0 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass A
Fettfiltreringseffektivitet 90,3 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass B
Luftflöde vid minimihastighet 137 m3/h
Luftflöde vid maxmihastighet 417 m3/h
Luftflöde vid intensiv hastighet 656 m3/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet 37 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet 62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv hastighet 71 dBA
Effektförbrukning i frånläge 0,48 Watt
Effektförbrukning i standby-läge N/A Watt
Tilläggsuppgifter enligt 66/2014
Tidsökningsfaktor 1,3
Energieffektivitetsindex 79,2
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt 397,0 m3/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt 260,0 Pa
Maximalt luftflöde 656,0 m3/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt 157,0 W
Märkeffekt för belysningssystemet 5,6 W
Genomsnittlig belysning över kokytan 641 lux
Ljudeffektnivå vid maximiinställning 62 dBA
RÅD FÖR ENERGIBESPARING 1) Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen för att kontrollera fuktigheten och avlägsna matos. 2) Använd den intensiva hastigheten endast när det är absolut nödvändigt. 3) Öka köksfläktens hastighet endast när större mängder ånga kräver detta. 4) Se till att köksfläktens filter är rent/rena för att optimera fett- och luktfiltrens effektivitet.
Referensstandarder
- EN/IEC 61591
- EN/IEC 60704-2-13
- EN 50564