Uppgifter i produktinformationsbladet Enligt 65/2014
Leverantörens namn Franke
Modellbeteckning 110.0039.423
Årlig energiförbrukning 44,5 kWh/a
Energieffektivitetsklass C
Flödesdynamisk effektivitet 9,4
Flödesdynamisk effektivitetsklass E
Belysningseffektivitet 31,0 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass A
Fettfiltreringseffektivitet 89,5 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass B
Luftflöde vid minimihastighet 164 m3/h
Luftflöde vid maxmihastighet 277 m3/h
Luftflöde vid intensiv hastighet N/A m3/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet 49 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet 61 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv hastighet N/A dBA
Effektförbrukning i frånläge 0,0 Watt
Effektförbrukning i standby-läge N/A Watt
Tilläggsuppgifter enligt 66/2014
Tidsökningsfaktor 1,7
Energieffektivitetsindex 81,5
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt 175,0 m3/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt 120,0 Pa
Maximalt luftflöde 277,0 m3/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt 62,0 W
Märkeffekt för belysningssystemet 9,5 W
Genomsnittlig belysning över kokytan 293 lux
Ljudeffektnivå vid maximiinställning 61 dBA
RÅD FÖR ENERGIBESPARING 1) Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen för att kontrollera fuktigheten och avlägsna matos. 2) Använd den intensiva hastigheten endast när det är absolut nödvändigt. 3) Öka köksfläktens hastighet endast när större mängder ånga kräver detta. 4) Se till att köksfläktens filter är rent/rena för att optimera fett- och luktfiltrens effektivitet.
Referensstandarder
- EN/IEC 61591
- EN/IEC 60704-2-13
- EN 50564