Uppgifter i produktinformationsbladet enligt 65/2014
Leverantörens namn Franke
Modellbeteckning 110.0325.293
Årlig energiförbrukning 51,0 kWh/a
Energieffektivitetsklass C
Flödesdynamisk effektivitet 11,8
Flödesdynamisk effektivitetsklass E
Belysningseffektivitet 99,0 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass A
Fettfiltreringseffektivitet 91,0 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass B
Luftflöde vid minimihastighet 134 m3/h
Luftflöde vid maxmihastighet 356 m3/h
Luftflöde vid intensiv hastighet N/A m3/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet 40 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet 63 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv hastighet N/A dBA
Effektförbrukning i frånläge 0,49 Watt
Effektförbrukning i standby-läge N/A Watt
Tilläggsuppgifter enligt 66/2014
Tidsökningsfaktor 1,6
Energieffektivitetsindex 83,2
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt 194,0 m3/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt 170,0 Pa
Maximalt luftflöde 356,0 m3/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt 78,0 W
Märkeffekt för belysningssystemet 5,6 W
Genomsnittlig belysning över kokytan 556 lux
Ljudeffektnivå vid maximiinställning 63 dBA
RÅD FÖR ENERGIBESPARING 1) Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen för att kontrollera fuktigheten och avlägsna matos. 2) Använd den intensiva hastigheten endast när det är absolut nödvändigt. 3) Öka köksfläktens hastighet endast när större mängder ånga kräver detta. 4) Se till att köksfläktens filter är rent/rena för att optimera fett- och luktfiltrens effektivitet.
Referensstandarder
- EN/IEC 61591
- EN/IEC 60704-2-13
- EN 50564