Vauni

Vauni - Design with fire

Eldstäderna drivs av ren, flytande denaturerad etanol. Till skillnad från traditionella eldstadskonstruktioner behövs ingen skorsten eftersom förbränningen endast avger små mängder koldioxid och vattenånga. Lågorna blir harmoniska och gula som vid vedeldning, men upplevs mer dynamiska än gasdrivna eldstadsinstallationer.

Vaunis kaminer kräver ej fast installation och är fullt mobila. Sammantaget ger detta en oslagbar flexibilitet jämfört med en konventionell öppen spis. De kan flyttas runt i hemmet och byta plats i rummet vid varje ommöblering såsom en soffa, eller varför inte flytta in kaminen i sovrummet. Därmed får uttrycket “inred med eld ” en helt ny innebörd. Vaunis produkter medger eldning med modern teknologi. Energin som tillförs går oavkortat ut i rummet i form av värme, istället för att förloras genom skorstenen. Med andra ord är effektiviteten hög och användaren gör inte av med mer energi än nödvändigt. Denaturerad etanol är biologiskt nedbrytbart och en förnybar energikälla.

Vaunis designfilosofi utgår från brukarens emotionella behov av eld. Mycket omsorg är nedlagt för att göra produkterna flexibla och attraktiva för personer med skiftande krav, smak och levnadsförhållande. Vi söker okonventionella produktionsmetoder för att kunna erbjuda unikt formgivna produkter som kommunicerar med användaren. Alla material är utvalda för att harmoniera med eldens värden och ge uttryck för estetik, kvalitet och värme. Som ett resultat härav är eldstäderna vackra, både med och utan en eld som brinner.

Vauni