Billiga regnmätare från Berglund

Regnmätare undersöker nederbörden där du bor

Ibland kan det vara av intresse att mäta nederbörden i området kring din bostad. Nederbörd mäts i en form gjord antingen av glas eller plast, som har millimeter-markeringar längsmed sidan. För att nå en uppskattning om hur mycket nederbörd som har fallit inom ett visst område, så undersöker man då vilken höjd vattennivån har hamnat på efter ett regnfall. För att därefter få reda på volymen nederbörd det rör sig om, så kan man göra en uppskattning med en enkel beräkning.

Volymen nederbörd inom ett visst område blir då följande: Volym = Höjd x Bredd x Längd. För att ta ett exempel, rör det sig om 10 mm nederbörd som har uppsamlats i regnmätaren och man vill uppskatta hur mycket regn som då har fallit på en kvadratmeter stor yta, så gör man då följande beräkning: Volym (cm3) = 1 cm x 100 cm x 100 cm = 10 000 kubikcentimeter. En kubikcentimeter motsvarar en milliliter. Då har vi alltså 10 000 mL nederbörd, som innebär att det har fallit 10 L vatten på en yta av en kvadratmeter.

Med detta mycket intressanta och praktiska redskap kan man själv utforska rådande väderlek. Regnmätare från Berglund håller utmärkt kvalitet och är ett bra instrument för den som behöver!