Elverk

Ett elverk genererar ström när det vanliga elnätet ligger nere. Människan har utnyttjat elektriciteten för sitt gynnande sedan dess introduktion i samhället i slutet av 1800-talet. Allt eftersom tiden har gått så har vi förlitat oss på att det alltid finns en strömkälla som fungerar. Detta är alltid uppenbart på arbetsplatsen eller i hemmet, där det sker en kontinuerlig användning av apparatur som är beroende av en strömförsörjning.

 

ELVERK ÄR EN VIKTIG DEL I DIN KRISBEREDSKAP
Det uppstår emellanåt vissa situationer som gör att en strömförsörjning från en elcentral, inte är möjlig. Detta beror vanligtvis på situationer som berör en kapad el-ledning, eller likartad problematik. Därför är det viktigt att ha tillgång till el som inte är beroende av elnätet. Ett elverk och generator från AL-KO löser din strömförsörjning i väntan på att elen ska komma tillbaka.

 

INVERTERELVERK
Ett inverterelverk ger ren sinus vilket är samma ström som i ett vägguttag. Den rena elen gör att det kan driva alla typer av laster och även känslig elektronik som ex TV, datorer, smartphones, HiFi och instrument. Som alla andra elverk drivs inverterelverk av en bensinmotor, för att kunna producera el till hushållet. Inverter-teknologin gör att motorn varierar varvtalet på elverket beroende på aktuell belastning. Om elverket är 100% belastat hela drifttiden så kan man köra det bärbara elverket i ca 6 timmar utan att fylla på bränsle.

Sort By
Page
471407
Champion
6 695,00 kr
471381
Champion
5 795,00 kr
471408
Champion
13 995,00 kr
471412
Champion
13 295,00 kr
471384
Champion
9 995,00 kr
471388
Champion
13 495,00 kr
471403
Champion
8 995,00 kr
480006
AL-KO
5 195,00 kr
471405
Champion
7 495,00 kr
471394
Warrior Power Equipment
18 395,00 kr
471380
Champion
7 795,00 kr
480008
AL-KO
11 695,00 kr
Sort By
Page