Pricerunner
Pricerunner
Pricerunner

Köp dränkbar pump, vattenpump & hydroforpump

Vattenpump, hydroforpump och dränkbar pump är ett tillskott för husägaren

Vi har pumparna från det kända varumärket AL-KO som är det ledande varumärket när det gäller dräningspumpar.

Här finner du dränkbar pump för dränering, tryckpump, vattenpump, hydroforpump och tillbehör.

Vad använder man en smutsvattenpump/dränkpump till?

Om vi kikar på Al-Ko Dränkbar Dräneringspump DRAIN 6004 så är det en dräningspump som du kan pumpa flytande partiklar på upp till 30 mm i diameter. Du använder denna för att rena och dränera smustigt vatten. Den har en smidig justerbar flottör för automatisk start och stopp av pumpen. Du kan även använda Al-Ko Dränkbar Pump SPV 15004 Inox för att tömma översvämmade källare, till att tömma vattenfyllda gropar.

Ingår alla tillbehör?

Nej alla tillbehör ingår ej, du får välja till slang för respektive pump.

Vad har man en hydroforpump till?

En hydroforpump är till för att öka trycket i det befintliga vattennätet och leverera vatten från brunnar och cisterner. På detta sätt kan du försörja din trädgård med vatten.

Vad är AL-KO Självsugande Hydrofor HWF 1004 avsedd för?

Pumpautomaten är endast avsedd för privat användning i hus och trädgård. Den får endast användas inom de gränser som kan utläsas ur Tekniska data. Automaten är uteslutande lämplig för följande användning:

a) Bevattning av trädgård och tomt.

b) Vattenförsörjning i huset.

c) Höjande av trycket i husets vattensystem.

d) Beakta lokala föreskrifter för vattenförsörjningen.

Pumpautomaten är lämplig att pumpa endast ewnt vatten och regnvatten.

Vad ska man tänka på gällande Al-Ko självsugande hydrofor KWF 1004?

Den ska inte gå på kontinuerlig drift och den är inte avsedd för att pumpa saltvatten.

Vad använder man AL-KO Tryckpump Jet F 1004 för?

Trädgårdspumpen är endast avsedd för privat användning i hus och trädgård. Den får endast användas inom de gränser som kan utläsas ur Tekniska data. Trädgårdspumpen är uteslutande lämplig för följande användning:

a) Bevattning och begjutning (t.ex. av grönområden, trädgårdssängar och trädgårdar).

b) Om- och urpumpning av behållare (t.ex.swimmingpools).

c) Urpumpning av brunnar, regnvattentunnor och cisterner.

Trädgårdspumpen är lämplig att pumpa endast följande vätskor:

a) Rent vatten.

b) Regnvatten.

c) Klorhaltigt vatten (swimmingpoolvatten).

Vad är AL-KO Tryckpump Jet F 1004 inte avsedd för?

Trädgårdspumpen får inte användas i kontinuerlig drift. Den är inte lämpad för att pumpa:

a) dricksvatten, smutsvatten eller saltvatten.

b) Livsmedel.

c) Aggressiva vätskor eller kemikalier.

d) Frätande, brännbara, explosiva eller förgasande vätskor.

e) Vätskor som är varmare än 35 °C.

f) Sandhaltigt vatten och smärglande vätskor.

Vad bör man tänka på gällande Al-Ko tryckpump Jet F 1004?

Det ni bör tänka på är att det finns en olycksrisk på grund av hett vatten. Vid längre drift (>10 min) mot den stängda trycksidan, kan vattnet i pumpen upphettas kraftigt. Denna risk kan uppstå genom:

a) Stängd trycksida eller vattenbrist i sugledningen.

b) Felaktig installation eller defekt tryckvakt (i detta fall, skilj pumpen från nätet − låt pump och vatten svalna av − kontrollera vattennivån på sugsidan − kontrollera att ledningarna är täta − kontrollera installationen − kontrollera tryckvakten − starta pumpen först efter felåtgärd).

Motorn går inte, vad ska jag göra?

Det kan vara så att pumphjulet är blockerat, se då till att spola bort stoppet ur pumpen.

Termobrytaren har stängt av, vad gör jag?

Vänta tills termobrytaren åter slår på pumpen. Beakta vätskans maxtemperatur. Låt prova pumpen. Ingen nätspänning på min AL-KO tryckpump hur löser jag det? Kontrollera säkringarna, låt fackman kontrollera strömförsörjningen. Al-Ko tryckpump Jet F 1004 går men pumpar inte vätska.

Hur gör jag?

Sänk då bara ner sugslangen djupare.

Al-Ko tryckpump Jet F 1004 har fått luft i chassi och pumpen suger luft, hur löser jag detta?

Fyll då på trädgårdspumpen och kotrollera att filterlocket och alla anslutningar är täta.

Al-Ko tryckpump Jet F 1004 har fått stopp på sugsidan, hur löser jag det?

Med tanke på olycksrisken ska du försiktigt avlägsna smuts från insugningsområdet.

Sortera utifrån
Varumärke
 1. AL-KO (26)
 2. Black & Decker (1)
 3. Einhell (3)
 4. Greatwhite (2)
 5. Kärcher (4)
 6. Swim & Fun (1)
Pris
0 kr 4295 kr 0 kr to 4295 kr

Artiklar 1 till 16 av totalt 37

Minskande ordning
per sida

Sida:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Artiklar 1 till 16 av totalt 37

Minskande ordning
per sida

Sida:
 1. 1
 2. 2
 3. 3