Pricerunner
Pricerunner
Pricerunner

Keba

KEBA Sweden AB – småländsk kvalitet sedan 30 år

KEBA Sweden AB har tillverkat produkter för utomhusbruk under lång tid och är väl medvetna om vilka krav som ställs på produkter som dagligen påverkas av väder och vind. Materialval och tillverkningsprocesser har förbättrats kontinuerligt, för att ännu bättre möta kunders behov. Idag har KEBA ett sortiment av produkter för skog och trädgård de känner stolthet över. Produkter som står emot stora påfrestningar och som har en lång livslängd. Produkter som genom sin hållbarhet blir det mest ekonomiska och miljövänliga alternativet - produkter som helt enkelt passar det småländska lynne.