Pooler

Vi erbjuder pooler för alla åldrar!

 

I denna kategori finner du barnpooler, pool ovan mark, pool för nergrävning, babypooler och alla dess tillbehör.

Poolerna kommer från våra kända tillverkare Bestway, Aquafinesse, Clear Pool och Delphin. Vintern i Sverige är lång och när värmen väl kommer finns det inget roligare och skönare än att kasta sig i en pool med svalkande vatten. Vi har pooler för alla åldrar. Vi vet att nyfödda barn som snabbt är i vattnet utvecklar sin psykiska, fysiska, emotionella och sociala hälsa, därav har vi även babypooler anpassade för de minsta. Ifall ni behöver tillbehör till er pool så har vi det ni behöver, allt från poolrengöring till sandfillterpumpar.

 

Vad är det för regler gällande poolskydd?

Dessutom är det lag på att poolen omges av staket eller någon typ av skydd för att förhindra att någon ramlar i. Boverket föreskriver att du bygger poolen barnsäkert. Den ska ha ett bra skydd så att ingen kan trilla i. Är vattnet djupare än 20 cm krävs ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås. Alternativt en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Dessa regler gäller endast för pooler och bassänger som är fasta, inte flyttbara bassänger.

 

Vad är en poolpuck för tillbehör?

En poolpuck är ett tillbehör som hjälper till att hålla din pool ren på ett mer skonsamt sätt då den inte är skadlig för ditt filter oavsett vilket du har. Poolpucken hjälper även till att reducera kloranvändandet i din pool med upp till 70%. Har du en känslig hy så är detta ett alternativ vi absolut rekommenderar.

 

Vad är viktigt att tänka på med en pool?

Något som är väldigt viktigt när man har en pool är att hålla rent och se till att man har ett bra ph-värde. Ett optimalt pH-värde i en pool är 7,2 - 7,6. ( 7 är neutralt, allt över är basiskt och är nivån under det är vattnet surt). Se till att tvätta hela poolen, det fastnar lagringar på poolens väggar och botten av den.

 

Vad kan ett för lågt ph-värde leda till?

Ett lågt ph-värde kan leda till att ögan och slemhinnor blir irriterade. Det kan ge skador på poolduken och kan även skada poolens maskinella komponenter.

 

Vad kan ett för högt ph-värde leda till?

Ett högt ph-värde kan leda till sämre klordesinfekton, du kan bli drabbad av hudirritation, det komer bli kalkutfällning och till sist leder det till att vattnet blir grumligt.

 

Hur kan man bevaka sitt ph-värde i poolen?

Ett väldigt enkelt och smidigt sätt är att köpa teststickor där du enkelt mäter ph-nivån i vattnet. Kom ihåg att ett optimalt pH-värde i en pool är 7,2 - 7,6.

 

Är det svårt att montera en pool som står ovan mark?

Svaret är nej på denna fråga. Alla delarna som medföljer poolen är anpassade för en snabb och enkel montering.

 

Vad bör man tänka på vid montering av en nergrävd pool?

Läs noga igenom den bifogade monteringsanvisningen samt säkerhetshänvisningarna innan du startar med monteringen. På så vis kan man undvika fel vid monteringen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som beror på felaktig montering. Har du beslutat dig att bygga en i marken nedsänkt bassäng bör du absolut ta kontakt med en fackman för att uppnå bästa möjliga resultat. Hänvisningarna här är endast en orientering. Rekommenderas en alternativ montering är det klokt att inskaffa en försäkran från tillverkaren. Bassängen bör monteras på en solig och vindskyddad plats med möjlighet till vatten- och strömförsörjning. Ta redan före monteringen hänsyn till varifrån det blåser så att vattnet blåses direkt in i bräddavloppen. Bottenytan måste vara absolut jämn, tillräckligt fast, inte lerig, utan håligheter, ren och fri från spetsiga föremål. Bottenytans kvalitet kan förändra sig. Om du är osäkert, låt en fackman kontrollera ytan före montering. Innan du börjar med monteringsarbetena bör man ta kontakt med kommunförvaltningen och höra efter om eventuellt tillstånd måste inhämtas. rensa marken från alla eventuellt befintliga partiklar som skulle kunna skada simbassängens liner. Små ojämnheter som finns kvar kan man eventuellt jämna ut med ett fint sandskikt (max 1 cm).

För att skydda simbassängens liner bör man använda en bottenskyddsmatta. Denna bottenskyddsmatta ska därutöver även användas vid asfalt, betong eller frigolitplattor.

a) Ovanmarkspooler: Den valda platsen där simbassängen ska ställas upp måste vara absolut jämn, d.v.s. eventuella lutningar måste jämnas ut på lämpligt vis. Marken under simbassängen måste vara en så kallad naturlig mark. Den får inte vara uppfylld. En uppfylld mark måste packas så att den kan ta upp den stora belastningen simbassängen utgör. Endast de runda och åttaformade poolerna kan monteras ovan mark. Tänk på att använda en lämplig bottenskyddsmatta som underlag för att skydda linern.

b) Nedgrävda pooler: Den nödvändiga utschaktningen för simbassängen måste ge extra arbetsmån runt omkring på cirka 50 cm. Utschaktningen måste alltså vara vars 1 meter större på längden och på bredden än den färdiga bassängens längd och bredd. Viktigt: Redan innan du startar med byggnadsarbetena måste du planera in plats för ett schakt för filteranläggningen. Denna måste alltid befinna sig på samma nivå som poolbotten, ha en god lufttillförsel och vara tillgänglig för skötsel och underhållsarbeten. Även stege, bräddavlopp, returmunstycke och elkabel (om du funderar på att montera undervattenstrålkastare) behöver tillräckligt med plats.

Informera dig angående säkerhetsåtgärder som skydd för småbarn. Bassänglinern är värme- och UV-beständigt. Dock kan man under bestämda väder- och användningsförhållanden inte utesluta viss inverkan. Vid mycket hög värme kan linern töja sig, vid mycket stark kyla kan det däremot dra ihop sig. Därför rekommenderar vi att montera bassängen när yttertemperaturen ligger mellan 15° C och 25° C. Låt inte linern ligga i solen. Stålplåtmantelns plåtkanter är mycket vassa! Den upprullade stålplåtsmanteln står under förspänning. Bär alltid handskar under hela uppacknings- och uppställningsproceduren.

En fråga kvarstår,

 

Är du en livsnjutare?

Sort By
Page
Produktbild
Planet Pool
Pris från 29 999,00 kr
Produktbild
Planet Pool
Pris från 29 999,00 kr
Produktbild
Planet Pool
Pris från 37 999,00 kr
399594
Planet Pool
11 439,00 kr
399616
Planet Pool
17 499,00 kr
Produktbild
Planet Pool
Pris från 19 495,00 kr
270989
Planet Pool
32 999,00 kr
Produktbild
Planet Pool
Pris från 20 795,00 kr
Produktbild
Planet Pool
Pris från 44 999,00 kr
Produktbild
Planet Pool
Pris från 20 999,00 kr
Produktbild
Planet Pool
Pris från 25 999,00 kr
Produktbild
Chemoform
Pris från 3 079,00 kr
Sort By
Page